Novinky

HYDROSPHERE 2017

       Výraz „hydrosféra“ pochádza z antickej gréčtiny (hydor) – voda a „sphaira“ – magické spojenie medzi kvapalinou a tvarom. Hydrosféra je prírodnou dokonalosťou, ktorá je schopná sa každému, kto ňou žije svojim [...]