HYDROSPHERE 2017

 

 

 

 

Výraz „hydrosféra“ pochádza z antickej gréčtiny (hydor) – voda a „sphaira“ – magické spojenie medzi kvapalinou a tvarom. Hydrosféra je prírodnou dokonalosťou, ktorá je schopná sa každému, kto ňou žije svojim premietnuť bez schém a hraníc, kde je všetko čisté a slobodné. Hydrosféra sa prejavuje prostredníctvom foriem, farieb a strihov, ktoré sú rozhodné a vryté, presne ako voda, ktorá zanechávame po sebe stopy svojho toku.

Farby sa rozkladajú v malých kvapkách vody rozložených vo vzduchu, v nepredvídateľnosti mora, v záhade prameňov a v zrkadlovom efekte riek a jazier, ktoré vytvárajú tisícky neopakovateľných a jedinečných odtieňov svetla, ktoré robia zo ženy šarmantnou v očiach tých, ktorí ju pozorujú. Človek, autoritatívny a elegantný, berie na seba prirodzený, ale vyhľadávaný look, ozdobený jasnými perlami farieb, ktoré podtrhujú línie strihu a textúru formy.