Kolekcie

HYDROSPHERE 2017

        Výraz „hydrosféra“ pochádza z antickej gréčtiny (hydor) – voda a „sphaira“ – magické spojenie medzi kvapalinou a tvarom. Hydrosféra je prírodnou dokonalosťou, ktorá je schopná sa každému, kto ňou žije svojim [...]

kolekcia ESSENZA BES

Essenza 2016

Essenza (esencia) ako umelecký cieľ. Umenie a kreatívna demonštrácia ľudského bytia. K vytvoreniu umenia sú dôležité inteligencia, venovanie, chuť a impozantná dávka kreativity. Umenie sa prejavuje vo výtvarnej a [...]